Nový občanský zákoník (NOZ) a doprovodné zákony jsou v účinnosti pouhý měsíc a už se v nové legislativě začaly objevovat první rozpory. Jak Právo zjistilo, některé novelizované procesní předpisy s občanským zákoníkem vůbec nekorespondují. Problém je, že na to mohou doplatit například manželé dlužníků (tzv. povinných) v exekuci.

„Pro případ exekučního postihu stanoví procesní předpisy větší rozsah společného jmění manželů než nový občanský zákoník,“ upozornila Právo advokátka Petra Mirovská z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

Třeba manželé, kteří spolu nežijí a po vzájemné dohodě zúží před notářem rozsah svého společného jmění (SJ), tak najednou zjistí, že pokud se jeden z nich ocitne v dluzích a nakonec i v exekuci, tato dohoda jim bude de facto k ničemu.

„Exekutor totiž bude oprávněn postihnout veškerý movitý i nemovitý majetek, který by tvořil součást společného jmění, nebýt smluvního zúžení,“ zdůraznila Mirovská. Exekutorům to nově umožňují novely občanského soudního řádu a exekučního řádu.

Ty stanoví, že jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl jen jednomu z manželů, ať už za trvání manželství, nebo dokonce i před jeho uzavřením, lze postihnout majetek patřící do společného jmění dlužníka a jeho manžela.


Čelit účelovým dohodám

Za takový majetek přitom tyto procesní předpisy považují i ten majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že SJ bylo soudem zrušeno, byl zúžen jeho stávající rozsah, ujednán režim oddělených jmění nebo vyhrazen vznik SJ ke dni vzniku manželství.

„Doposud přitom platilo, že se nepřihlíželo pouze ke smluvnímu zúžení SJ, a to navíc pouze o ten majetek, který patřil do SJ v době vzniku vymáhané pohledávky,“ připomněla Mirovská.

  • O daném rozporu víme a téma ochrany majetku manžela se má stát předmětem příštího jednání

Podle většiny právníků bylo původní znění zákona zcela na místě. Jeho smyslem bylo čelit účelovým dohodám manželů směřujícím k tomu, aby bylo znemožněno uspokojení pohledávky věřitele z majetku ve společném jmění manželů.

Nová procesní pravidla možnost postižení majetku patřícího do SJ pro dluh pouze jednoho z manželů podle právníků nepochopitelně rozšířila.


Ministerstvo chce rozpor odstranit

Navíc jsou v rozporu s ustanoveními nového občanského zákoníku. Ten mj. umožňuje, aby manžel ze závažných důvodů, například kvůli „marnotratnosti“ druhého manžela, požádal soud, aby stávající rozsah majetku spadajícího do SJ zrušil nebo zúžil.

„Je nanejvýš zřejmé, že účelem tohoto ustanovení je ochrana ‚slabšího‘ manžela, resp. rodiny a domácnosti před finančními problémy, které se odpovědný manžel snažil řešit preventivně či včas. Procesní předpisy, které tuto hmotně právní úpravu v NOZ nereflektují, tím ve svém důsledku zamýšlenou ochranu zcela popírají,“ konstatovala Mirovská.

Ministerstvo spravedlnosti, které zmíněné novely procesních předpisů připravovalo, si rozpor procesních předpisů s NOZ uvědomuje.

„O daném rozporu víme a téma ochrany majetku manžela se má stát předmětem příštího jednání expertní skupiny k novému občanskému zákoníku, které proběhne v polovině února. Zatím se k tomu zpracovávají potřebné podklady. Výsledkem jejího jednání by měl být jednotný výklad pro exekutory,“ řekl Právu ředitel tiskového odboru ministerstva Robert Schuster. Původ rozporu procesních předpisů s hmotně právní úpravou v NOZ ale nevysvětlil.

Podle některých právníků by za přitvrzením vůči manželům dlužníků mohl být tlak ze strany exekutorů, kterým se usnadní postup v exekuci. Současně by za uvedenými „nesrovnalostmi“ v zákonech mohla být snaha omezit nároky dotčených manželů na náhradu škody jak vůči státu, tak samotným exekutorům kvůli nesprávnému postupu při výkonu exekuce.

„Mohla to být lobby ze strany exekutorské komory či ‚politické‘ zadání, jak nároky na náhradu škody vůči státu omezit,“ řekl Právu právník, který si nepřál být jmenován.


O ochraně manželů rozhodnou soudy

Podle právníků by člověk ohrožený exekutorem kvůli dluhům druhého manžela měl svůj majetek bránit formou žádosti o vyškrtnutí věcí ze soupisu, a pokud to nepomůže, podáním vylučovací žaloby.

NOZ přitom stanoví, že se věřitel může při výkonu rozhodnutí uspokojit z majetku v SJ, jen vznikl-li dluh jednoho z manželů za trvání SJ. To znamená, že nestačí, že vymáhaný dluh vznikl za trvání manželství, ještě musí být splněna další podmínka, a to, že vznikl za existence SJ.

Před dluhy manžela ale nemusí člověka ochránit ani NOZ. Hned v dalším paragrafu zákoníku totiž stojí, že SJ může být v určitém rozsahu postiženo také pro dluhy jen jednoho z manželů vzniklé dokonce i před uzavřením manželství.

Podle právníků tak nezbývá než počkat, jak se k ochraně manžela v exekuci postaví soudy.

 

Zdroj: www.novinky.cz

Finanční pomoc, s.r.o.

O. Peška 343
272 01 Kladno
Tel: +420 723 777 111 
info@zastaveni-drazby.cz

Finanční pomoc, s.r.o.
Sídlo společnosti:

O. Peška 343
272 01 Kladno

IČ : 02189402


Tel: +420 723 777 111
info@zastaveni-drazby.cz

Zastavení dražby

Je proti Vaší osobě nařízena exekuční dražba a exekutor Vás chce připravit o střechu nad hlavou? Pak jste tu správně!

Naše společnost Vám je schopna zajistit zrušení nařízené dražby a poskytne Vám tak až několikaměsíční ochranu, kdy nebude moci žádný exekutor Vaši nemovitost zpeněžit a Vy tak budete mít cenný časový prostor k dalšímu řešení Vaší situace.

Zjištění dluhů

Pomůžeme vám zjistit, kde všude dluží, či zda máte dluhy, které jsou již vymáhány exekučně. Naše společnost Vám pomůže získat tzv. dluhovou exekuční mapu, neboli zjistit všechny nařízené exekuce na Vaši osobu a zároveň zjistiti konkrétní aktuální dlužnou částku, totožnost věřitele a další potřebné informace.

Proč MY?

  • Jsme firma profesionálu.
  • Garantujeme 100% úspěšnost zastavení dražby
  • Garance vrácení financí.
  • Profesionální právní služby.
  • Férový přístup.
  • Maximální diskrétnost – neptáme se proč máte dluhy, ale řešíme je s Vámi!