Na začátku si lidé většinou pořídí půjčku, kterou jsou schopni bez potíží splácet. Mnohdy se ale časem seběhne něco neočekávaného, člověk přijde o práci, dojde k rozvodu nebo třeba ke zranění, kvůli kterému nemůže člověk vykonávat svou práci, a je postaven do situace, se kterou nepočítal. Najedou se změní domácí rozpočet a nezbývají prostředky na splácení. Co teď?  

Na začátku si lidé většinou pořídí půjčku, kterou jsou schopni bez potíží splácet. Mnohdy se ale časem seběhne něco neočekávaného, člověk přijde o práci, dojde k rozvodu nebo třeba ke zranění, kvůli kterému nemůže člověk vykonávat svou práci, a je postaven do situace, se kterou nepočítal. Najedou se změní domácí rozpočet a nezbývají prostředky na splácení. Co teď? Řada lidí to pod tlakem situace začne řešit dalšími půjčkami. Dochází k tomu, že problém se stále prohlubuje, dluh narůstá, měsíční splátky se zvyšují a začarovaný kruh se roztáčí. Pojďme se tedy podívat na 10 nejčastějších příčin, jak se člověk dostane do dluhové pasti.


1) Život na dluh

Častou příčinou, která vede do dluhové pasti, je i to, že si lidé díky půjčkám zvyknou na vyšší standard, aniž by si uvědomili, že si pořizují věci, které si se svým příjmem nemohou dovolit. Zalíbí se jim to, po první půjčce následuje další půjčka a život na dluh začíná. Avšak žít na dluh nejde věčně, dluhy jim narůstají, měsíční splátky se zvyšují a je pouze otázkou času, kdy už další půjčku nikde nedostanou. Nakonec se vše obrátí proti nim a přijde "daň za lepší život" v podobě exekucí a vymáhání dluhů. Důležité je tedy dobře si spočítat, kolik vyděláváte peněz, kolik vám z těchto peněz zbývá po odečtení životních nákladů a podle toho se rozhodnout, kolik si můžete půjčit, abyste byli opravdu schopni dluh splácet. A hlavně si nepůjčujte na věci, které nutně nepotřebujete.


2) Ztráta zaměstnání

Ztráta zaměstnání při splácení úvěru bývá velmi častým důvodem vzniku dluhové pasti. Lidé, kterým se delší dobu nedaří najít nové zaměstnání, situaci mnohdy řeší dalšími úvěry nebo přestanou původní úvěr splácet. I když po čase práci najdou, půjčka už bývá navýšena o úroky nebo je dokonce nařízena exekuce, a to už je značný problém. 

Je vhodné mít dostatečnou rezervu pro tyto případy, alespoň na tři měsíční splátky, a také pojištění pro případ ztráty zaměstnání, což banky běžně umožňují. Pokud přijdete o zaměstnání, v prvé řadě je důležité domluvit se s věřiteli. Jednáním s bankou i s nebankovními poskytovateli úvěrů lze často dosáhnout odkladu splátek nebo prodloužení splatnosti úvěru. A banky jsou často ochotné přistoupit na změnu splátkového kalendáře.


3) Snížení příjmu

Nikdo nemá po celý život stejnou výši příjmu. Měsíční příjmy se zvyšují, ale také snižují. V době pořízení úvěru jsou lidé schopni splácet své závazky bez problémů, ale ve chvíli, kdy se situace změní a příjem se sníží, začínají potíže. Pokud pak chybí dostatek finančních prostředků na pravidelné měsíční splátky a příjem dostatečně nezvýší ani případná práce přesčas či brigáda, je vhodné se pokusit domluvit s věřiteli na úpravě splátkového kalendáře.


4) Dítě a mateřská dovolená

Nový přírůstek může výrazně ovlivnit rodinný rozpočet. Nejen tím, že péče o dítě vyžaduje větší finanční náklady, ale také dochází k přerušení zaměstnání jednoho z rodičů a příjem na mateřské bývá téměř vždy nižší. Snadno se tedy může stát, že finanční situace se změní natolik, že už nezbývá dostatek finančních prostředků na splácení půjčky. V horším případě může také dojít k rozchodu páru a matka samoživitelka to nemá jednoduché, obzvlášť když má ještě dluhy. Zadlužené matky samoživitelky se na nás obracejí každý den a mnohdy je jejich situace značně komplikovaná. Pokud se tedy rozhodnete pro dítě, je třeba si dopředu spočítat, zda si to vůbec v této chvíli můžete dovolit.


5) Rozvod

U rozvodů často dochází k rozepřím ohledně splácení pohledávek. Rozvádějící se manželé mají v řadě případů nesplacený hypoteční úvěr a v této nemovitosti už dále společně nežijí. Vztahy mezi nimi nebývají zrovna ideální a dohoda je často obtížná. Většinou dochází k vyrovnání dohodou, případně k soudnímu vyrovnání, nicméně rozvod může negativně ovlivnit splácení úvěrů. Stává se, že jedna ze stran přestane platit a druhá strana nemá dostatečné příjmy, aby splátky zvládala platit sama. Při rozvodu je ideálním řešením nastavení jasných pravidel při splácení, aby nedocházelo k potížím, které by se týkaly obou stran.


6) Půjčka pro přítele, který peníze nevrátí

Pravidelně se na nás obracejí lidé, kteří vinu za své dluhy dávají bývalému partnerovi nebo partnerce. Procento žen je výrazně vyšší. Ženy se na nás obracejí v podstatě denně s tím, že si na ně bývalý přítel bral půjčky, zadlužil je a že nyní nezvládají splácet. V jiných případech se jedná o půjčky pro kamarády nebo rodinné příslušníky, kteří nedodrželi slib, že peníze vrátí, a žadateli tím způsobili finanční potíže. Velmi často si půjčky "pro někoho" lidé zpětně vyčítají, proto je třeba si pořádně rozmyslet, než si kvůli někomu začnete půjčovat peníze. A pokud se rozhodnete pro půjčku, určitě sepište smlouvu, která bude uzavřená mezi vámi a člověkem, kterému jste půjčené peníze dali. Pak budete mít možnost získat peníze zpět alespoň soudní cestou. Bez smlouvy záleží pouze na spolehlivosti dané osoby, jestli daný slib dodrží nebo ne.


7) Ručení za úvěr, který dlužník přestane splácet

Není výjimkou, že lidé chtějí pomoci někomu z rodiny k získání půjčky a stanou se ručitelem. Pokud nastane situace, že dlužník z nějakých důvodů přestane platit, povinnost splácet půjčku přechází na ručitele. Je třeba mít na paměti, že dluh, za který ručíte, je i vaším závazkem, a brát v úvahu i rizika, která mohou nastat.


8) Neúspěch v podnikání

Statistiky jsou v tomto směru neúprosné. Většina lidí, kteří se rozhodnou podnikat, zkrachuje. A vzhledem k tomu, že rozjezd podnikání obvykle vyžaduje investice, řada lidí využije půjčku. V případě neúspěchu v podnikání jim zůstávají dluhy, na jejichž splácení chybí finanční prostředky. Často se na nás obracejí lidé, kteří podnikají jako OSVČ. Mívají dluhy nejen z půjček, ale také na finančním úřadě a zdravotním pojištění. Pokud se rozhodnete jít cestou podnikání, je třeba zvážit všechna rizika a nebrat si na začátku větší půjčky. Ideální je začít podnikat při zaměstnání, a pokud se vám bude dařit, postupně se můžete začít podnikání věnovat naplno. 


9) Zdravotní stav

Z důvodu dlouhodobé nemoci nebo zranění často lidé nemohou vykonávat svoji práci, dochází k poklesu nebo dokonce k zastavení příjmu a nezbývá dostatek finančních prostředků na splácení pohledávek. Je rozumné i tuto variantu brát v potaz už při zřizování úvěru a využít možnosti pojištění, které banky pro tyto případy nabízejí.


10) Hazard, alkohol

Dalším z důvodů, proč se lidé dostávají do potíží se splácením, je závislost na hazardních hrách. Nejčastěji se jedná o herní automaty, případně  sportovní sázení. Také závislost na alkoholu je schopna člověka snadno dostat do dluhové pasti. Je třeba se těchto závislostí vyvarovat, protože mají negativní vliv nejen na finanční situaci, ale způsobují i celou řadu dalších vážných problémů. 

 

Finanční pomoc, s.r.o.

O. Peška 343
272 01 Kladno
Tel: +420 723 777 111 
info@zastaveni-drazby.cz

Finanční pomoc, s.r.o.
Sídlo společnosti:

O. Peška 343
272 01 Kladno

IČ : 02189402


Tel: +420 723 777 111
info@zastaveni-drazby.cz

Zastavení dražby

Je proti Vaší osobě nařízena exekuční dražba a exekutor Vás chce připravit o střechu nad hlavou? Pak jste tu správně!

Naše společnost Vám je schopna zajistit zrušení nařízené dražby a poskytne Vám tak až několikaměsíční ochranu, kdy nebude moci žádný exekutor Vaši nemovitost zpeněžit a Vy tak budete mít cenný časový prostor k dalšímu řešení Vaší situace.

Zjištění dluhů

Pomůžeme vám zjistit, kde všude dluží, či zda máte dluhy, které jsou již vymáhány exekučně. Naše společnost Vám pomůže získat tzv. dluhovou exekuční mapu, neboli zjistit všechny nařízené exekuce na Vaši osobu a zároveň zjistiti konkrétní aktuální dlužnou částku, totožnost věřitele a další potřebné informace.

Proč MY?

  • Jsme firma profesionálu.
  • Garantujeme 100% úspěšnost zastavení dražby
  • Garance vrácení financí.
  • Profesionální právní služby.
  • Férový přístup.
  • Maximální diskrétnost – neptáme se proč máte dluhy, ale řešíme je s Vámi!